Praktisk informasjon til

prosjektkunder

"Systemutvikling"
Veien fra idé til system


(C) DOPS AS - www.dops.no

Om presentasjonen

Denne presentasjonen gir deg praktisk informasjon om programvare utviklingsprosjekter 

Vi ser nærmere på de forskjellige fasene ved
gjennomføringen av et prosjekt

Faser

Man kan dele et utviklingsprosjekt
opp i følgende faser:

 • Analyse - hva vil kunden ha?
 • Tilbud - hva koster det?
 • Konstruksjon - vi bygger løsningen
 • Testing & QA - fungerer det slik kunden vil?
 • Drift og stabilisering - Systemet tas i bruk, evt. feilretting
 • Videreutvikling - Evt. endringer og utvidelser

Fase 1 - Analyse

Her spesifiserer man kundens behov og ønsker. Dette danner grunnlaget for resten av prosjektet.

Resultatet av analysen er en kravspesifikasjon

Fase 1 - Analyse

En analyse utføres for eksempel med
følgende aktiviteter:

 • Kundemøte, innsamling av informasjon til kravspesifikasjonen
 • Renskriving av kravspesifikasjonen
 • Gjennomgang med kunden, avdekke spørsmål, uklarheter og eventuelle misforståelser
 • Justeringer av kravspesifikasjonen
 • Godkjenning av kravspesifikasjon

Fase 1 - Analyse

En typisk kravspesifikasjon definerer:

 • Målsetninger med prosjektet
 • Overordnede / ikke funksjonelle krav
 • Hvilke aktører/roller skal bruke systemet
 • Hva slags informasjon skal systemet håndtere (f.eks. kunderegister, ordre)
 • Hvilke skjermbilder/grensesnitt skal systemet ha
 • Hvilke funksjoner skal skjermbilder/grensesnitt ha
 • Hvilke funksjoner skal hver aktør/rolle ha tilgang til

Fase 1 - Analyse

 • Det lønner seg å trekke inn personer med god kunnskap fra kunde og leverandør når man skal utarbeide en kravspesifikasjon - så unngår man forglemmelser og feil
 • Med en god kravspesifikasjon kan man effektivt hente inn tilbud fra flere leverandører og trygt sammenligne priser

Omfanget av en kravspesifikasjon vil variere fra prosjekt til prosjekt - be om tilbud!

Fase 2 - Tilbud

Et tilbud svarer på følgende:

 • Hvor lang tid tar det å utvikle de enkelte deler
 • Hva som eventuelt er valgfritt
 • Hvilke lisenser man trenger
 • Hva slags driftsmiljø og infrastruktur som kreves
 • Når kan løsningen leveres
 • Hva koster det og når skal det betales

Fase 3 - Konstruksjon

Etter akseptert tilbud starter
”byggearbeidet”

Kunden er med underveis på ”befaringer”, presiserer
detaljer og oppklarer eventuelle misforståelser.

Fase 3 - Konstruksjon

På grunnlag av kravspesifikasjonen
bygges løsningen

Først lages et utkast av løsningen som kan vises frem til kunden. "Befaringer", dvs. gjennomganger avtales og testmiljø gjøres typisk tilgjengelig for kunden.

Kunden følger med på utviklingen fra testsystemet og leverandøren melder i fra ved behov for avklaringer.

Fase 3 - Konstruksjon

Under befaring og testing kan det oppdages evt. ønsker om endringer. Leverandøren gir tilbud på dette om det endrer omfanget.

Leverandør har fortløpende dialog om
fremdrift i forhold til tidsplanen

Fase 4 - Testing

På grunnlag av kravspesifikasjonen testes løsningen

Tester gjøres gjøres iht. avtalt plan. Det testes alltid først av utviklere, deretter evt. av egne dedikerte testere og kunden involveres ofte i den grad som passer de.

Fase 5 - Drift

Når systemet er ferdig settes det i drift
og kunden begynner å bruke det.

I en driftssituasjon vil det stort sett kreves en infrastruktur,
for eksempel et servermiljø og backup.

Det kan oppdages feil når systemet brukes. Disse rettes iht. avtalt spesifikasjon.

Fase 6 - Videreutvikling

Ønsker om endringer og utvidelser kan dukke opp i ettertid.

Disse gir leverandøren kunden tilbud på iht. avtalte vilkår.


Husk å ikke låse deg helt til en leverandør, det kan det hende du angrer på i ettertid.

Vi i DOPS møter dessverre stadig på slike situasjoner, men vi gjør vårt beste for å hjelpe våre kunder ut av slike situasjoner og sikre dem mot dette i fremtiden!

Tips til kunder

* Vær aktiv og delta i hele prosessen

* Les nøye gjennom den ferdig
kravspesifikasjonen

* Still spørsmål underveis hvis noe er uklart. Lykke til!