Analyse og kravspesifikasjon

En introduksjon til kunder av systemutvikling


(C) DOPS AS - www.dops.no

Målsetninger

Under analysen definerer vi sammen hva du som kunde vil ha

* Analysen er den første fasen og danner grunnlaget for prosjektet

* Resultatet av analysen er en kravspesifikasjon

Kompetanse

Å utarbeide en god kravspesifikasjon krever at man kombinerer kundens fagkunnskap med IT kompetanse

* Det lønner seg å trekke inn personer med god kunnskap på begge sider når man skal utarbeide en kravspesifikasjon

* Omfanget av en kravspesifikasjon vil variere fra prosjekt til prosjekt - be om tilbud!

Kundens innsats

Du som kunde må:

 • Være delaktig i prosessen
 • Passe på at kravene du har kommer med i spesifikasjonen og tilbudet

  (Ønsker som ikke er beskrevet i kravspesifikasjonen vil ofte regnes som tillegg og gi tilleggskostnader)

Aktiviteter

For IT-leverandøren er:

 • Møte med kunden, samle informasjon til kravspesifikasjonen
 • Renskrive kravspesifikasjonen
 • Gjennomgang med kunden, avdekke spørsmål, uklarheter og misforståelser
 • Justeringer av kravspesifikasjonen

Innhold

En typisk kravspesifikasjon definerer

 • Målsetninger med prosjektet
 • Overordnede / ikke funksjonelle krav
 • Hvilke aktører/roller skal bruke systemet
 • Hva slags informasjon skal systemet håndtere (f.eks. kunderegister, ordre)
 • Hvilke skjermbilder/grensesnitt skal systemet ha
 • Hvilke funksjoner skal skjermbilder/grensesnitt ha
 • Hvilke funksjoner skal hver aktør/rolle ha tilgang til

Kravspecen er
grunnmuren

* Den danner grunnlaget for estimater i et tilbud

* Brukes som grunnlag for kontrakt i utviklingsprosjekter

Ingen kravspesifikasjon = Ingen fastpris
Feil i kravspesifikasjon = Feil resultat
God kravspesifikasjon = Godt resultat

Kvalitet

Kvaliteten på det du får er avhengig av kvaliteten på analysejobben

En god analysejobb gir deg:

 • Mindre "overraskelser" under utvikling og etter levering
 • Bedre kostnadskontroll

Tips til kunder

* Vær aktiv og delta i hele prosessen

* Les nøye gjennom den ferdig kravspesifikasjonen

Still spørsmål underveis hvis noe er uklart. Lykke til!