DevOps -
Strømlinjeformet programvareutvikling

Effektivisere og automatisere utviklingsprosessen. Kort vei fra behov til utrulling og produksjon. Ny funksjonalitet og innovasjon idriftsettes løpende.

Devops-spesialist-2
Devops-3
Devops-4

Mer utvikling for pengene

For DOPS handler DevOps om å strømlinjeforme og effektivere prosessene knyttet til utvikling, utrulling og drift av programvareløsninger. Med smarte verktøy og metoder forbedres og automatiseres prosessene innen f.eks. planlegging, koding, test og utrulling. Dette øker tempo og kapasitet, og betyr at vi kan levere mer og bedre utvikling pr. time.

Verktøyene i vår bransje er i rivende utvikling – og det som var smart i går er ofte ikke smart nok i dag. Vi kjører derfor en kontinuerlig forbedringsprosess på målbarhet og valg og bruk av verktøy. I tillegg handler det om mennesker - å bygge en kompetent og entusiastisk DevOps organisasjon hvor målet er å gjøre våre kunder til digitale vinnere.

DevOps = utvikling + drift

Drift er en viktig del av DevOps. Tett samspill mellom utvikling og drift er selve kjernen i konseptet. Historisk har dette samspillet vært ganske fraværende. Resultatet har vært løsninger som er for dyre, har tatt for lang tid å få på luften og er for vanskelige å videreutvikle.

Vi tror at virkelig effektiv utvikling, drift og videreutvikling av et IT system best løses om alt håndteres av en organisasjon. DOPS har derfor valgt å bygge opp kompetanse slik at vi kan bistå våre kunder innen både utvikling og drift.

Som DevOps partner tar vi så mye ansvar dere ønsker - for utvikling & drift

Med sterk kompetanse innen både utvikling og drift, tilbyr DOPS tett samarbeid gjennom systemenes totale levetid.

I utviklingsfasen: Effektive verktøy og automatiserte prosesser for utvikling, test og utrulling gir tempo og kvalitet i arbeidet. Ferdigstilte deler rulles ut suksessivt og løsningen er raskt på luften.

Drift i skyen eller lokale servere: DOPS bistår med drift av løsninger i skyen eller på lokale servere. Vi overvåker driften av løsningene tett og tilbyr kundene effektive dashbord løsninger hvor en online kan følge bruk og drift systemene.

Løpende videreutvikling: Gjennom å følge drift og kunde på pulsen kan en raskt imøtekomme nye behov og avhjelpe eventuelle problemer. Programvareendringer og tillegg utvikles, testes og rulles ut løpende. Slik trimmes løsningene kontinuerlig for å møte bedriftens behov - og skape nye digitale konkurransefortrinn.

Mer om effektive prosjekter arrow-right-1
vr-360-remote-controller

Kundebehov

Tett kundedialog og forretnings-  forståelse

trip-distance

Utvikling

Effektive verktøy, metoder og prosesser

camera-display

Test & utrulling

Automatisering og hyppige utrullinger

earth-move

Drift

Driftsovervåking. Nye behov og muligheter.

DevOps-5
DevOps-6
DevOps-7
DevOps-8

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere?