Applikasjons­forvaltning & drift

Livssyklus forvaltning og optimalisering av løsningen

I en dynamisk forretningsverden vil organisasjonens IT behov være i konstant utvikling. Fleksible applikasjoner og aktiv forvaltning av løsningene er derfor svært viktig for å få maksimalt utbytte av IT investeringene.

Les mer arrow-button-down-1

DOPS samarbeider tett med sine kunder, og leverte løsninger følges opp gjennom en løpende dialog med brukere og oppdragsgivere. Endringer og utvidelser håndteres effektivt gjennom etablerte rutiner for applikasjonsforvaltning. Et løpende fokus på forbedringer er nødvendig for å opprettholde en optimal løsning gjennom systemets totale livssyklus.

Av ulike årsaker vil det noen ganger være behov for mer omfattende og gjennomgående modernisering av systemet. DOPS jobber med oppgraderinger av alle typer Microsoft .NET baserte systemløsninger. Vi står til disposisjon for evaluering og rådgivning vedrørende veien videre for eldre systemløsninger.

 

Driftsoptimalisering – sikker drift

DOPS tilbyr tjenester innen driftsoptimalisering - for systemer levert av oss, og for .NET baserte systemer levert fra andre leverandører.

Vi setter da opp funksjonalitet for kontinuerlig overvåking av driften. Slik kan vi detektere kritiske feil, kapasitets- og ytelsesproblemer, sikkerhetsfeil og andre potensielle feilkilder. Dette gir oss den oversikten vi trenger for effektivt å avhjelpe problemene gjennom feilretting, skalering og håndtering av ytelsesproblemer, programforbedringer, etc.

For å unngå driftsforstyrrelser og produktivitetstap er det viktig å jobbe preventivt. Gjennom kontinuerlig systemovervåkning ligger vi i forkant og kan identifisere og avhjelpe potensielle problemer før de blir et hinder for ansatte og kunder.

Kontakt oss

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.