Digitalisering
& IT-rådgivning

Digital innovasjon handler for de fleste ikke om serviceroboter, men om å utnytte internetts muligheter som samhandlings- og effektiviseringsplattform.

Digitalisering-2
Digitalisering-5
Digitalisering-6

IT representerer for mange bedrifter en unik mulighet til å skape markedsmessige og operasjonelle fortrinn. Utfordringen er å utnytte de digitale mulighetene optimalt. Din virksomhets behov for forbedring og effektivisering er det dere som har spisskompetanse på. Vår spisskompetanse er hvordan vi ved hjelp av IT best kan løse dette behovet. Det handler altså om å kombinere deres og vår spisskompetanse.

DOPS er en digitaliseringspartner for små og mellomstore bedrifter. Vi jobber sammen med deg i alle faser – fra behovsbeskrivelse til oppstart og drift av løsningene.

Digitalisering-3laptop-frame

>97
% internettbrukere i Norge

>4
milliarder internettbrukere globalt

Digitalisering kan gjennomføres steg for steg

Digitalisering handler sjelden om implementering av en stor helhetlig IT-løsning. Dagens internetteknologi gjør det mulig å ta steg for steg - å utvikle mindre løsninger skreddersydd behovet område for område.

En identifiserer og prioriterer de områder hvor potensialet er størst - eller skoen trykker som mest. Det kan være på kunde-/markeds­siden eller relatert til logistikk, kvalitet, tungvinte arbeidsprosesser eller manglende samhandling og dataintegrasjon.

DOPS kan bistå med:

check

Behovsanalyse og kravspesifikasjon

check

Systemspesifikasjon og kostnadsestimater

check

Systemutvikling, test og implementering

check

Drift og systemovervåking

check

Videreutvikling i takt med bedriftens behov

Gevinsten er stor - har du råd til å vente ?