Web­baserte forretnings­systemer

Utviklingen går mot en felles plattform - Internett

Markedsfortrinn, samhandling og effektivisering gjennom moderne webbaserte forretningssystemer.

Les mer arrow-button-down-1

Vi ser i dag starten på en bred industriell utnyttelse av Internett.  Infrastruktur, nettkapasitet, sikkerhet, standarder og utviklingsverktøy er nå på plass. IT løsninger av alle typer gjøres web-baserte – også forretningskritiske systemer.

Webbasert skaper samhandling - geografisk, mellom og innen organisasjoner og mellom ulike typer av tekniske enheter. En kan enkelt styre hvem som skal ha tilgang. Samtidig sparer en store beløp i investeringer og drift av lokal maskin- og programvare. Web er fremtiden, og vi er overbevist om at de fleste IT systemer vil bevege seg i retning av en felles plattform – Internett.

DOPS har spesialisert seg på skreddersydde webbaserte forretningssystemer. Typiske prosjekter er databasedrevne applikasjoner med data inn / ut og tilhørende brukergrensesnitt og effektive skjermbilder. I den mer komplekse enden kan det handle om løsninger hvor en kombinerer intelligente kalkulasjoner og avanserte algoritmer for å skape innsikt og forståelse for store datamengder og sammensatte prosesser.

Vår erfaring spenner over en rekke bransjer og applikasjonsområder - eksempler er:
Logistikk, vare- og materialflyt, kunde- og ordrebehandling, dokumenthåndtering og myndighetsrapportering, produksjonsplanlegging og prosjektstyring, løsninger for ledelsesinformasjon, prognostisering og statistikk - og veldig mye annet.

Mulighetene ligger åpne - og de som tidlig evner å digitalisere sine forretningsprosesser og utnytte nettets muligheter vil bli fremtidens vinnere.

Dersom du har planer eller ideér du ønsker å diskutere nærmere - ta kontakt med oss, vi stiller gjerne opp på et uforpliktende møte.


 

Kontakt oss

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.