Utvikling og drift av løsninger i skyen

Microsoft Azure

DOPS har bred erfaring med utvikling og drift av IT-løsninger i skyen. Vi bruker primært skyplattformen Microsoft Azure – som tilbyr det ypperste av sikker og fremtidsrettet skyteknologi.

Les mer arrow-button-down-1

De senere årene har de fleste løsningene DOPS har levert vært utviklet for skydrift. Flere og flere velger denne løsningen fordi drift i skyen - i de fleste tilfeller, gir mange klare fordeler sammenlignet med tradisjonell lokal serverdrift: 

  • checkEliminerer betydelige investeringer og driftskostnader knyttet til egne servere.
  • checkIT-avdelingen kan flytte fokus fra drift til videreutvikling og optimalisering av løsninger.
  • checkSkalerbarhet. Ingen begrensninger mht. fremtidige utvidelser.
  • checkKostnader. En betaler kun for den kapasitet en trenger.
  • checkTidsaspektet. Tilgang til nye kapasitet når en trenger det.
  • checkSikkerhet og oppetid. Microsoft Azure bruker enorme ressurser - og har kanskje den ledende kompetansen i verden, for å beskytte og sikre kontinuerlig drift av forretningskritiske systemer. 


Som DEVOPS spesialist fokuserer DOPS både på utvikling og drift. Det betyr at vi u
tvikler for skyen - og tar fullt ansvar for drift av løsningene i skyen.

DOPS har utviklet egne avanserte løsninger for kontinuerlig 24/7 overvåking og oppfølging av systemer vi drifter i skyen. Disse løsningene gir også våre kunder full tilgang til drifts- og overvåkingsdata gjennom dashbordløsninger de finner i sin MyPage løsning hos DOPS.

I tillegg til utvikling og drift av nye løsninger for skydrift, tilbyr DOPS konsulent og programmeringstjenester knyttet til integrasjon av forretningssystemer i skyen samt oppgradering av eldre systemer til skydrift. 

Kontakt oss

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.